22 listopada uczennice i uczniowie klas III d, III p i IV p Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie pod opieką pani wicedyrektor Katarzyny Sobich oraz nauczycieli Marka Gawła, Anny Lipki-Zielińskiej i Artura Staszka wzięli udział w Wycieczce do Aresztu Śledczego w Lublinie. Odbyła się ona w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży W SŁUŻBIE PRAWU.

Areszt Śledczy w Lublinie realizuje ogólnopolski program edukacyjny "W służbie prawu", który skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także będących członkami organizacji harcerskich i związków strzeleckich. Program realizowany jest w jednostkach penitencjarnych na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej, która wprowadziła nowe zadania tej formacji, w tym edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy). Zajęcia prowadzone są w ramach dwóch modułów: pierwszy realizowany jest na terenie jednostek penitencjarnych (jego adresatem są uczniowie szkół ponadpodstawowych), drugi – w przypadku uczniów szkół podstawowych - w placówkach oświatowych.

Lekcja prawa i prewencji

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół w Lublinie i w jego okolicach mogą uczestniczyć w zajęciach związanych z prewencją przestępstw oraz z edukacją prawną, prowadzonych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie, w szkołach, jak i na terenie jednostki penitencjarnej. Spotkania z uczniami mają wymiar edukacyjny i prewencyjny. Program „W służbie prawu” ma określoną formułę złożoną z kilku elementów, które mają na celu uświadomić młodych ludzi, że prawo jest po to, by chronić podstawowe wartości człowieka, a łamanie prawa niesie za sobą poważne konsekwencje i może przekreślić ich plany na przyszłość.

Podczas lekcji edukacyjnych na terenie jednostki penitencjarnej prowadzonych z młodzieżą szkół ponadpodstawowych funkcjonariusze zwracali uwagę m.in. na:

a) elementy związane z edukacją prawną i prewencją przestępstw wśród młodych ludzi;

b) najważniejsze zadania Służby Więziennej oraz jej rolę w systemie bezpieczeństwa państwa;

d) zasady naboru do Służby Więziennej oraz korzyści z bycia funkcjonariuszem tej formacji;

e) ofertę studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

FB_IMG_1696422000185.jpg20231122_105758.jpg20221012_083707.jpg20231122_105645.jpg20231122_124422.jpgIMG_5632.jpg20231122_105247.jpg