Uczniowie klasy 4B uczestniczyli w warsztatach chemicznych realizowanych na Wydziale Medycznym Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana Pawła II.  Przyszli maturzyści wzięli udział w dwóch etapach zajęć, których to motywem przewodnim było miareczkowanie alkacymetryczne. Jest ono umieszczone w wykazie wymagań do egzaminu maturalnego. Miareczkowanie jest metodą stosowaną do ilościowego oznaczania zawartości substancji chemicznej w jej wodnym roztworze. Pierwsze, dwugodzinne zajęcia wzbogaciły wiedzę uczniów o podstawy z zakresu alkalimetrii i acydymetrii. Po treściwym wstępie, uczniowie zapoznani z teoretycznymi podstawami, zostali skierowani do stanowisk, przy których to w dwuosobowych zespołach rozpoczęli realizację działań praktycznych. Uczestnicy warsztatów ubrani w fartuchy laboratoryjne, okulary oraz rękawiczki ochronne przystąpili do przeprowadzania reakcji chemicznych, które polegały na interpretacji zachowania wskaźników kwasowo-zasadowych podczas procesu miareczkowania. Po zakończeniu obserwacji zmian w kolorze roztworów, związanych ze zmianą ich odczynu, uczniowie wykonywali oznaczenia zawartości wybranych substancji w roztworach wodnych. Teoretyczno-praktyczny charakter zrealizowanych warsztatów umożliwił uczniom nabycie wiedzy z zakresu miareczkowania, a także umiejętności analizowania wyników i rozwiązywania zadań w oparciu o nie. Zajęcia, w których z ogromną fascynacją wzięli udział przyszli maturzyści, z pewnością przyczynią się do owocnego rozwiązania zadań w oparciu o uzyskaną wiedzę, a co się z tym wiąże- satysfakcjonującego wyniku z egzaminu maturalnego.

IMG_20230922_095517129_wynik.jpgIMG_20230922_110139263_wynik.jpgIMG_20230922_110148371_wynik.jpgIMG_20230922_110559814_wynik.jpgIMG_20230922_111102255_wynik.jpgIMG_20230922_111143975_wynik.jpgIMG_20230922_111217318_HDR_wynik.jpgIMG_20230922_111458544_BURST001_wynik.jpgIMG_20230922_112308105_wynik.jpgIMG_20230922_112724726_wynik.jpgIMG_20230922_123624816_wynik.jpgIMG_20230922_130340914_wynik.jpg