Z dniem 11 maja 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie podań do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 (technik informatyk). Podania można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00. O dalszych krokach - głównie o terminach - będziemy informować na stronie WWW oraz w mediach społecznościowych.

Podania i warunki rekrutacji są dostępne na stronie WWW szkoły w zakładce: „dla kandydatów” lub tu: podanie LO, podanie TZ nr 2, warunki rekrutacji LO, warunki rekrutacji TZ.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

Dyrekcja szkoły