Zespół Szkół im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie przekazał materiały zebrane w czasie akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” w formie darowizny dla dzieci w Burundi. 
Cieszymy się, że mogliśmy mieć mały udział w tak wielkim przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty, pasje i marzenia. To dzięki Caritas zmieniamy życie innych ludzi i możemy przyczynić się do spełnienia ich najskrytszych marzeń. Cieszymy się, że jako chrześcijanie mogliśmy wesprzeć to piękne dzieło, które wyraża się w świadczeniu realnej pomocy najbardziej potrzebującym. Bezinteresowne wsparcie bliźniego było dla nas doskonałą okazją zmierzającą do umocnienia naszego człowieczeństwa. 

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie dobrze wie, czym jest ekologia. W ciągu bieżącego roku szkolnego jak co roku od września do czerwca aktywnie działała w kierunku ochrony środowiska.

Rutynowo we wrześniu uczniowie brali udział w globalnej akcji „Sprzątanie  świata” zbierając śmieci z pobliskich obszarów szkoły. Każdego roku gromadzą w kilkudziesięciu workach  odpady, najczęściej  szklane i plastikowe butelki  oraz inne metalowe i plastikowe rzeczy. Terenami uprzątanymi  są pasy zieleni wzdłuż torów od strony ulicy Lipowej oraz rejon za garażami od ulicy Batalionów Chłopskich.

Zakończyliśmy kolejny rok sumiennej nauki. Wielu uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy!!!. Teraz udają się na zasłużony odpoczynek. Udanych wakacji i do zobaczenia 2 września.

Zakończenie roku w szkole średniej to czas, kiedy analizujemy osiągnięcia uczniów, oceniamy ich postępy oraz wskazujemy obszary, które wymagają dalszej pracy. W bieżącym roku szkolnym, mimo wielu wyzwań nasi uczniowie wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem oraz adaptacyjnością. W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe wyniki klasyfikacji poszczególnych klas. Zebrane dane i analizy pozwoliły nie tylko podsumować miniony rok, ale także wyznaczyć cele na nadchodzący semestr, aby dalej wspierać rozwój i edukację naszych uczniów.

Klasa Miejsce w szkole
I T 1
II M 2
II B 3
I B 4
I G 5
II T 6
I M 7
III M 8
II Z 9
I Z 10
III B 10
I L 11
II P 12
III Z 12
II H 12
III T 13
I D 13
I P 14
I H 14
IV Z 15
II N 16
III D 17
IV T 18
III W 19
III H 20
III P 20
III G 21
III S 22
II S 23