W ramach programu "Edukacja z Wojskiem", zainicjowanego przez Ministra Edukacji oraz Ministra Obrony Narodowej, uczniowie klasy 2T z lubartowskiego technikum informatycznego wzięli udział w niezwykłym spotkaniu edukacyjnym. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości młodzieży na temat obronności kraju oraz promowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Podczas spotkania poruszono wiele ważnych tematów, które wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów:

  • Podstawy pierwszej pomocy: Uczniowie mieli okazję nauczyć się podstawowych technik ratowniczych, które mogą uratować życie w sytuacjach zagrożenia. 
  • Sposoby alarmowania: Przedstawiono różne metody alarmowania i informowania służb o zagrożeniu. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważna jest szybka i skuteczna reakcja w sytuacjach kryzysowych. 
  • Praca żołnierza: Uczniowie zapoznali się z codzienną pracą żołnierzy, ich obowiązkami oraz wyzwaniami, z jakimi muszą się mierzyć. 
  • Poznanie wyposażenia żołnierza: Praktyczna prezentacja sprzętu wojskowego była jednym z najbardziej ekscytujących elementów spotkania. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia części wyposażenia żołnierza. 
  • Spróbowanie wojskowej racji żywnościowej: Dzięki tej części spotkania uczniowie mogli na własnej skórze przekonać się, jak smakują racje żywnościowe, które są przygotowywane dla żołnierzy. 
  • Zagrożenia związane z publikowaniem informacji na swój temat: Specjaliści przedstawili również zagrożenia wynikające z nieostrożnego udostępniania informacji o sobie w Internecie. Była to cenna lekcja dotycząca bezpieczeństwa cyfrowego. 

Spotkanie było wyjątkowym wydarzeniem, które połączyło edukację teoretyczną z praktycznymi doświadczeniami. Uczniowie klasy 2T, którzy są przyszłymi informatykami, znaleźli wspólny język z żołnierzami, co pokazało, że współpraca między różnymi środowiskami zawodowymi jest możliwa i bardzo wartościowa.

Pamiątkowe certyfikaty rozdał Pan Dyrektor Zbigniew Sajda.

“Tornister Pełen Uśmiechów” to ogólnopolska akcja Caritas, której celem jest coroczne wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Od jej rozpoczęcia w 2009 roku Caritas Polska oraz Caritas Diecezjalne przekazały najmłodszym ponad 210 tys. skompletowanych wyprawek szkolnych. 

Przygotowania do nowego roku szkolnego nierozerwalnie wiążą się z zakupem plecaków, przyborów i książek. Niestety, często to duży problem, który dotyka wiele rodzin w różnych krajach. Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”, organizowana już po raz 16. pozwala wychodzić naprzeciw tym trudnościom. To jeden z programów pomocowych z wieloletnią tradycją. 

Zespół Szkól nr 2 przystąpił do akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”, zachęcamy do pomocy w zbiórce przyborów szkolnych, tj. plecaków, zeszytów, kredek, bloków, wszystkiego, co dzieci mogą wykorzystać do pracy i zabawy.  

W tym roku wsparcie kierowane jest w stronę dzieci z Burundi, z miejscowości Gitega-Songa we Wschodniej Afryce, którym pragniemy przekazać 1000 tornistrów z przyborami szkolnymi.

 

3 maja 2024 roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność ZS2 włącza się w celebrowanie tej uroczystości. Na przerwach można było usłyszeć z głośników radiowęzła utwory muzyczne tematycznie związane z czasem, kiedy powstawała pierwsza w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza. Kulminacją szkolnych obchodów tego święta było wspólne odtańczenie przez uczniów i nauczycieli poloneza.

Konstytucja 3 Maja, inaczej nazywana ustawą zasadniczą, została zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej, mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności, zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.