Today, all European Union countries celebrate Europe Day. Students participating in our project have found their own way of celebrating the occassion and created a presentation taking you on a journey to all the countries we have managed to visit so far. So, sit comfortably and enjoy the trip. Don't forget to put the sound on!

 

Dziś wszystkie kraje Unii Europejskiej obchodzą Dzień Europy. Uczniowie biorący udział w naszym projekcie znaleźli własny sposób na świętowanie z tej okazji i stworzyli prezentację zabierającą Was w podróż do wszystkich krajów, które udało nam się odwiedzić. Usiądź wygodnie i ciesz się podróżą. Nie zapomnij włączyć dźwięku!

https://view.genial.ly/625833e017af9f001152c8fc/interactive-content-erasmus-travel?fbclid=IwAR1oemLcNohwVlRhZZkFrfuONlvckZfE5zqIsXxGSwIoXq8Cicrgdad-AME