Od wielu lat Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie jest szkołą partnerską Instytutu Historii UMCS. Ta współpraca jest bardzo owocna, a w jej ramach wiele razy przedstawiciele lubelskiej uczelni gościli w lubartowskiej placówce. Zawiązana przed wieloma laty umowa o współpracy pozwala również uczniom Zespołu Szkół nr 2 brać udział w interesujących wydarzeniach organizowanych przez Instytut Historii UMCS. Jednym z nich są coroczne Dni Historyka.

W piątek grupa 30 uczniów wyruszyła do Lublina, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii. Tematem tegorocznego spotkania był czas wolny Polaków. Z tej okazji pracownicy naukowi przygotowali serię wykładów poświęconych temu zagadnieniu. Warto podkreślić, że swój referat wygłosił również dr hab. Mariusz Mazur, który jest honorowym absolwentem Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Tematem jego prelekcji był czas wolny w powojennym podziemiu antykomunistycznym.

Impreza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród uczniów Zespołu Szkół nr 2. Być może w przyszłości ktoś z uczestników piątkowej wycieczki pójdzie w ślady dr hab. Mazura i również zawodowo zwiąże się z historią?

Wyjazd został zorganizowany przez historyków uczących w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie, a opiekę na nim pełnili mgr Kamil Kozioł i mgr Artur Staszek.