W biografii tego twórcy jest wiele fascynujących faktów oraz tajemniczych epizodów, o których dowiedzieliśmy się podczas wykładu zorganizowanego w ramach współpracy partnerskiej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Wykład odbył się 2 grudnia na Wydziale Filologicznym UMCS w Lublinie z udziałem klasy II H (humanistycznej). Spotkanie poprowadził dr hab. Andrzej Kowalczyk z Katedry Anglistyki i Amerykanistyki Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego.

Uczniowie mieli okazję znacznie poszerzyć swoja wiedzę na temat dzieł twórcy, genezy teatru szekspirowskiego i jego znaczenia dla angielskiej kultury i obyczajowości.