Szanowni Nauczyciele, Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą     i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Za szukanie nowych rozwiązań w okresie edukacji zdalnej. Jestem pewna, że poradzicie sobie Państwo z tym wyzwaniem, jeśli wrócimy do zdalnego nauczania. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie, te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za to, że dzięki waszej pracy szkoła może funkcjonować sprawnie. W systemie oświaty pełnicie Państwo funkcję wspierającą szkoły. Prowadzenie finansów szkoły, dbałość o sprawy kadrowe, majątek szkoły są bardzo ważne.

 Dyrekcja szkoły

teachersday2020.gifprostakartkadlanauczyciela12.jpg