Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły część klas ZS nr 2 od dnia 19 października 2020 r. będzie realizowało nauczanie w formie zdalnej.

 

Nauczanie zdalne będzie dotyczyło następujących klas:

  1.  I m, I p, I b, I s (klasy pierwsze LO);
  2.  II m, II n, II p, II h, II b, II s, II a, II d, II f, II g (wszystkie klasy drugie LO);
  3.  I t (technikum zawodowe).

W/w klasy będą uczyć się zdalnie przez okres 1 tygodnia (tj. od 19 do 23 października 2020 r.). Po tym okresie, jeśli nasz powiat będzie nadal w strefie żółtej, określimy, które klasy będą uczyć się zdalnie.

 

Pozostałe klasy realizują naukę w formie stacjonarnej.

 

Wszystkie klasy, zarówno te uczące się w formie zdalnej jak i stacjonarnej, pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Przypominamy, że do nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele wykorzystują platformę Teams.

 

Anna Wójtowicz