Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie nauczanie zdalne. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły wszystkie klasy ZS nr 2 od 26 października do 8 listopada 2020 r. będą realizowały nauczanie w formie zdalnej. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.

 

Przypominamy, że do nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele wykorzystują platformę Teams.

 

Anna Wójtowicz