W pierwszych tygodniach roku szkolnego 2021/2022 w ZS nr 2 w Lubartowie rozpoczęły się ekologiczne działania społeczności szkolnej. W związku z pojawieniem się nowych uczniów w klasach  pierwszych odbyły się edukacyjne spotkania dotyczące potrzeby ochrony środowiska i recyklingu. Od kilku lat w budynku szkoły funkcjonują pojemniki do prostej segregacji odpadów. Dla prowadzenia  prawidłowej segregacji wszyscy uczniowie nowych klas wraz z nauczycielami uczestniczyli w praktycznej i w bardzo ciekawy sposób poprowadzonej prelekcji. Prezentację połączoną z instruktażem poprowadził dyrektor ZZO Wólka Rokicka pan Krzysztof Grzegorczyk. Zajęcia zostały przeprowadzone bardzo obrazowo i zrozumiale.

Zamierzenia wprowadzone w szkole doskonale uczą zasad ekologicznych. Takie działania kształtują postawy ekologiczne wśród młodzieży i pracowników oraz korzystnie wpływają  na ekonomię szkoły oraz gospodarkę regionu i kraju. Jednak przede wszystkim pozytywnie wpływają na otaczające nas środowisko i nas samych, ponieważ świat może stać się mniej zanieczyszczony, przez co zdrowszy dla nas wszystkich.

Dziękujemy panu Grzegorczykowi  za udaną współpracę.

20210914_104856_wynik.jpg20210914_093223_wynik.jpg20210914_105444_wynik.jpg20210914_111459_wynik.jpg20210914_104551_wynik.jpg20210914_111757_wynik.jpg20210914_120125_wynik.jpg20210914_120227_wynik.jpg20210914_104603_wynik.jpg20181211_110630_wynik.jpg