16 listopada 2021 r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Ze względu na trwającą pandemię odbędą się one w sposób zdalny, za pomocą aplikacji Teams, dziennika Librus, kontaktów telefonicznych lub innych komunikatorów.
Konsultacje odbędą się w godzinach 16.30- 18.30 w formie i przy pomocy wybranego przez nauczycieli i wychowawców komunikatora.

Po konsultacjach, o godzinie 18.30 odbędzie się- również w formie zdalnej- spotkanie Rady Rodziców.

p. o. dyr. szkoły
Zbigniew Sajda