W dniach 10.01.2023 – 12.01.2023 odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach nowego projektu Erasmus Plus p.t. WASTE FEW realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie. Projekt obejmuje trzy kraje partnerskie: Polskę, Niemcy i Turcję, dotyczy ochrony środowiska naturalnego i jego realizacja obejmuje 2 lata. Podczas spotkania partnerzy omówili porządek wydarzeń projektowych i ustalili daty wyjazdów młodzieży do poszczególnych krajów. Po spotkaniu każdy kraj wyłonił młodzieżową grupę projektową, która będzie realizować cele projektu przez cały okres jego trwania. Pierwsza wymiana młodzieży  została zaplanowana na kwiecień bieżącego roku. Nie możemy się już doczekać!

ZS2

PHOTO-2023-01-11-12-18-21.jpgPHOTO-2023-01-11-12-18-23.jpgPHOTO-2023-01-11-12-18-24.jpgerasmusplus.jpg