Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z I LO i TZ nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie.

Dnia 16 listopada 2023 roku dwójka uczniów ZS nr 2 w Lubartowie: Maja Zdziobłowska z klasy 3B i Patryk Wasilewski z klasy 5Z uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że Patryk trzykrotnie był stypendystą PRM w ciągu 5 lat nauki w technikum informatycznym. Uczniowie z „Chopina” zostali wyróżnieni wśród 224 stypendystów w województwie. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez wojewodę lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Bartłomieja Bałabana i Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresę Misiuk. Uroczystość umilał akompaniament muzyczny w wykonaniu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

- Odebranie takiego stypendium jest dużym osiągnięciem i pewnego rodzaju wynagrodzeniem za ciężką pracę, jaką wkładają uczniowie naszej szkoły w naukę. Gratulujemy im i życzymy dalszych sukcesów- podsumował galę Dyr. ZS nr 2 w Lubartowie Pan Zbigniew Sajda.

Maja Zdziobłowska

0340.jpg0344.jpg