3 maja 2024 roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność ZS2 włącza się w celebrowanie tej uroczystości. Na przerwach można było usłyszeć z głośników radiowęzła utwory muzyczne tematycznie związane z czasem, kiedy powstawała pierwsza w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza. Kulminacją szkolnych obchodów tego święta było wspólne odtańczenie przez uczniów i nauczycieli poloneza.

Konstytucja 3 Maja, inaczej nazywana ustawą zasadniczą, została zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej, mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności, zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

2A1A9856.png2A1A9881.png2A1A9898.png2A1A9907.png2A1A9922.png2A1A9928.png2A1A9929.png2A1A9939.png2A1A9949.png2A1A9968.png2A1A9972.png2A1A9973.pngDJI_0068.pngDJI_0072.png