W dniu 27 listopada 2023 na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbył się  etap finałowy XI Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Polskim Towarzystwem Statystycznym.

W konkursie brały udział dwa zespoły młodzieży z Zespołu Szkół nr 2. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z klasy IVp:  Szymon Czubacki, Kevin Jakubski, Oliwier Latek. W nagrodę uczniowie otrzymali laptopy i publikacje GUS. Zespół pracował pod opieką Ewy Mikulskiej- nauczyciela geografii.

Część 1 - Naukowa

Część 2 - Zabawowa

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z I LO i TZ nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie.

Dnia 16 listopada 2023 roku dwójka uczniów ZS nr 2 w Lubartowie: Maja Zdziobłowska z klasy 3B i Patryk Wasilewski z klasy 5Z uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że Patryk trzykrotnie był stypendystą PRM w ciągu 5 lat nauki w technikum informatycznym. Uczniowie z „Chopina” zostali wyróżnieni wśród 224 stypendystów w województwie. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez wojewodę lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Bartłomieja Bałabana i Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresę Misiuk. Uroczystość umilał akompaniament muzyczny w wykonaniu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Erasmus + to program Unii Europejskiej promujący edukację i szkolenia. ZS nr 2 w Lubartowie od lat bierze w nim dział wysyłając uczniów do wielu państw europejskich i przyjmując gości z zagranicy podczas wymian uczniowskich.