W związku ze zbliżającymi się wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów zwracamy się do młodzieży Zespołu Szkół nr 2 z informacją o możliwości zgłaszania swoich kandydatur na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Kandydat ubiegający się o mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów powinien zostać wybrany na podstawie wyborów na terenie swojego okręgu wyborczego, nasz to nr 6. Jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Lubartów. Osoba, która zgłasza chęć kandydowania do Młodzieżowej Rady Miasta jest mieszkańcem/mieszkanką Miasta Lubartów. Kandydatów można zgłaszać do dnia 18 października 2022 r. (wtorek). W tym czasie w pokoju nr 215 (gabinet pedagoga szkolnego) będzie urzędowała komisja wyborcza w godzinach od 10.00 do 16.00 w składzie: Julia Ozon - kl. IV H - przewodnicząca Komisji Julia Aniołek - kl. IV M Paweł Dejko - kl. IV P Oskar Cur - kl. III Z Mikołaj Dudzik - kl. IV T. Opiekunem z ramienia szkoły jest Pani Edyta Lewtak. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na radnych. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów trwa 2 lata. Komisja Wyborcza okręgu nr 6.

„Wszystkie śmieci są nasze”

Brawo ekologiczny Chopin! – czyli o udziale młodzieży w Światowym Dniu Sprzątania Świata

Tradycyjnie, co roku we wrześniu uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z klas licealnych z rozszerzoną geografią aktywnie uczestniczyli  w międzynarodowej już 29 akcji „Sprzątanie świata -  Polska 2022”.

W tej ekologicznej akcji wzięła udział młodzież z klasy IIIg wraz z nauczycielką geografii. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w rękawiczki oraz mocne worki na śmieci, które otrzymali od Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  Rejon objęty porządkami jak zwykle obfitował w śmieci. W tym roku obszar porządkowania obejmował tereny należące do PKP po obu stronach ulicy Lipowej. Pogoda w tym roku bardzo sprzyjała przeprowadzeniu akcji. Słońce napełniało energią wszystkich „ekologów”. Praca przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Młodzież wykonała kawał dobrej roboty. W sumie zebrała kilkanaście worków pełnych śmieci.

Działanie to wzmocniło świadomość ekologiczną uczniów oraz odpowiedzialność za czystość środowiska naturalnego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czynny udział w przedsięwzięciu i zapraszamy do włączenia się do akcji, która tak naprawdę może trwać cały rok.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy prawie 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Ta bardzo ekologiczna akcja jest wspólną lekcją poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku hasłem przewodnim akcji było bardzo mądre stwierdzenie:  

„Wszystkie śmieci są nasze”.

Tradycyjnie w pierwszych tygodniach roku szkolnego 2022/2023 w ZS nr 2 Lubartów rozpoczęły się ekologiczne działania społeczności szkolnej. W związku z pojawieniem się nowych uczniów w klasach pierwszych liceum i technikum odbyły się edukacyjne spotkania dotyczące potrzeby ochrony środowiska i recyklingu. Od kilku lat w budynku szkoły funkcjonują pojemniki do prostej segregacji odpadów. Dla prowadzenia  prawidłowej segregacji wszyscy uczniowie nowych klas wraz z nauczycielami uczestniczyli w praktycznej i w bardzo ciekawy sposób poprowadzonej prelekcji. Prezentację połączoną z instruktażem poprowadził dyrektor ZZO Wólka Rokicka pan Krzysztof Grzegorczyk. Zajęcia zostały przeprowadzone bardzo obrazowo i zrozumiale.

Zamierzenia wprowadzone w szkole doskonale uczą zasad ekologicznych. Takie działania kształtują postawy ekologiczne wśród młodzieży i pracowników, korzystnie wpływają  na ekonomię szkoły oraz gospodarkę regionu i kraju. Przede wszystkim jednak pozytywnie wpływają na otaczające nas środowisko i nas samych, ponieważ świat może stać się mniej zanieczyszczony, przez co zdrowszy dla nas wszystkich, dla obecnych i kolejnych pokoleń.

Dziękujemy p. Grzegorczykowi za edukację i udaną współpracę.

ZS nr 2 Lubartów