W ramach współpracy nawiązanej z Wojskową Akademią Techniczną, uczniowie klasy drugiej i trzeciej I LO w Lubartowie o profilu matematyczno- fizycznym oraz technikum informatycznego uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej tej renomowanej uczelni. Ofertę zaprezentował absolwent technikum informatycznego, a obecny student II roku Wojskowej Akademii Technicznej, Maciej Pożarowszczyk.

Zapoznał on uczniów z warunkami rekrutacji, opowiedział o życiu codziennym studenta szkoły wojskowej oraz realiami studiowania.

Licealiści i uczniowie technikum dowiedzieli się, że akademia oferuje 12 kierunków studiów wojskowych oraz 25 kierunków studiów cywilnych. Bogata oferta oraz profity płynące z uczenia się na WAT, zachęcają do podjęcia kształcenia na tej uczelni.

Jako otwarty uniwersytet techniczny uczelnia służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu. Kształci podchorążych i studentów, rozwija kadrę naukowo- dydaktyczną. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą.

Studiowanie na WAT to bardzo dużo pracy, wiele wyrzeczeń, ale też prawdziwy prestiż i przywilej. Mamy nadzieję, że kolejni uczniowie ZS nr 2 zasilą szeregi tej uczelni.

Już po raz kolejny Zespół Szkół nr 2  w Lubartowie otrzymał „Certyfikat Szkoła Innowacji”. Został on wręczony na Uroczystej Gali konkursu „Szkoła Innowacji”, która miała miejsce 22 kwietnia w Wyższej Szkole  Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Konkurs ten był organizowany w tym roku już po raz dziesiąty. Projekt skierowany jest do szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół.

Ma on na celu wyróżnienie tych szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie włączyła się do udziału w dziesiątej, jubileuszowej, akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile.  Od 19 do 21 kwietnia 2022 przypinamy symboliczne żonkile na znak, że #ŁączyNasPamięć. 

Miłość jest motywem przewodnim akcji Żonkile. 

Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, pytał w książce "I była miłość w getcie": "Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość"? Dlaczego nikogo to nie interesuje?". Podczas tej edycji akcji Żonkile zastanowimy się nie tylko nad zadanym przez Edelmana pytaniem, ale również nad tym, czym była i co znaczyła miłość w getcie warszawskim. Opowiemy o tym, jak wiele miała oblicz: od miłości rodzicielskiej, przez miłość do przyjaciół, idei aż po miłość romantyczną.

Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Chcemy, by udział Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się z tymi, którzy walczą o swój kraj, swoją godność i swoich najbliższych.

Kolejni uczniowie szkół podstawowych odwiedzili mury „Chopina”. Tym razem 12 kwietnia 2022 r. byli to ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie, a 13 kwietnia 2022r. – ósmoklasiści ze Szkół Podstawowych w Niedźwiadzie i Tarle. Nasi goście zostali oprowadzeni po szkolnych korytarzach przez młodzież z I LO i TZ nr 2 oraz mieli okazję zobaczyć jak wyglądają lekcje w szkole ponadpodstawowej. Ósmoklasiści zapoznali się z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny oraz najciekawszymi akcjami, które organizowane są w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie (wycieczki szkolne krajowe i zagraniczne, wymiana młodzieży w ramach programu ERASMUS+, działalność w radiowęźle i samorządzie uczniowskim, Dyskusyjny Klub Filmowy „Chopin”, zajęcia sportowe, wolontariat, koło teatralne, galerie w bibliotece szkolnej i wiele innych).

-Mamy nadzieję, że z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie
i Szkoły Podstawowej w Tarle spotkamy się we wrześniu w „CHOPINIE”. Życzymy powodzenia na egzaminach
- mówili po spotkaniu obecni uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to zawsze bardzo ważny moment dla społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. W tym roku, w związku z niesprzyjającymi okolicznościami, uroczystość została przesunięta w czasie, ale udało się. 12 kwietnia 2022r. oficjalnie i ze wszelkimi honorami przyjęliśmy pierwszoklasistów do naszej szkolnej rodziny. Wśród nich są również, serdecznie przywitani podczas uroczystości, uczniowie z Ukrainy. 

Honor, młodzieńcze ideały, zapał, aktywność, wrażliwość i szacunek to kluczowe słowa, które wybrzmiały w rocie ślubowania. Z pewnością będą one dla wszystkich nowo przyjętych uczniów szkoły z ul. Chopina drogowskazami pozwalającymi odnaleźć właściwy kierunek nie tylko przez najbliższe lata, ale też w dorosłym życiu.