19 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla zwycięzców XII edycji Projektu "Szkoła Innowacji".

Celem projektu jest wyróżnienie szkół z województwa lubelskiego, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Tytuł "Lider Innowacji" przyznawany jest w sześciu kategoriach: "Szkoła – Lider Innowacji", "Innowacyjna Inicjatywa", "Dyrektor – Lider Innowacji", "Nauczyciel – Lider Innowacji", "Innowacyjna Biblioteka", "Uczeń – Lider Innowacji".

"Chopin" po raz dwunasty został wyróżniony prestiżowym certyfikatem "Szkoła Innowacji" oraz po raz drugi w kategorii "Innowacyjna Biblioteka". Nagrody dla szkoły z rąk kanclerz WSEI Pani Teresy Bogackiej oraz wicekurator Pani Barbary Grzesiak odebrały wicedyrektor Pani Katarzyna Sobich oraz nauczyciel bibliotekarz Pani Krystyna Miętek.

Zespół Szkół nr 2 uczestniczy w konkursie od pierwszej edycji (2013 r.). Ma na swoim koncie: nagrodę główną "Szkoła – Lider Innowacji" (2019), nagrodę "Innowacyjna Inicjatywa" (2013) dwa tytuły w kategorii "Uczeń – Lider Innowacji" (2018, 2019), Nauczyciel – Lider Innowacji (2016), oraz dwa tytuły "Innowacyjna Biblioteka" (2021, 2024).

Te zaszczytne tytuły przynoszą społeczności szkolnej dużą satysfakcję i motywują do dalszej pracy. Certyfikat "Szkoła Innowacji" jest dowodem na to, że nasza szkoła kształci młodzież na najwyższym poziomie. Kształtuje postawę przedsiębiorczości i społeczną odpowiedzialność oraz kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji.

- Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wspólna praca uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcji oraz pracowników szkoły została dostrzeżona nie tylko w naszym środowisku lokalnym, ale również przez kapitułę konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Akademii WSEI, samorządu, kuratorium oświaty, mediów, przedsiębiorców i laureatów z poprzednich edycji.- podsumowała udział w gali p. dyr. K. Sobich.

W miniony piątek przyszłoroczni uczniowie pierwszych klas szkół ponadpodstawowych mogli „przymierzyć się” do oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 (informatycznego) funkcjonujących w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Młodzież i nauczyciele „Chopina” przygotowali dla gości wiele niespodzianek i atrakcji. Oprócz zaprezentowania atrakcyjnych rozszerzeń i wysłuchania z ust obecnych licealistów i uczniów „informatyka” charakterystyki poszczególnych klas w tegorocznej rekrutacji, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogli poczuć atmosferę, jaka panuje na co dzień w murach ZS2. Ósmoklasiści zakosztowali atmosfery szkolnych korytarzy, gdzie wielokrotnie spotykali swoje starsze koleżanki i kolegów- absolwentów swoich obecnych szkół, poznali pracę szkolnego radiowęzła, dowiedzieli się wreszcie jakie na nich czekają zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki, dyskoteki, czy działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Tradycyjnie, od kilku lat w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. W związku z tym uczniowie i uczennice z klas 3B, 3M, 3H i 3T pod opieką pani Moniki Jarosz przygotowali apel, który obejmował tematyczną prezentację, konkurs na plakat, quiz dla uczniów z klas pierwszych oraz analizę wyników ankiety dotyczącej poziomu świadomości ekologicznej, przeprowadzonej kilka tygodni wcześniej oraz występy solistów. Celem tego wydarzenia było zwiększenie wśród uczniów ZS2 wiedzy i orientacji w zakresie dbania o naszą planetę Ziemię. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

W dniu 11 i 12 kwietnia uczniowie naszej szkoły tradycyjnie uczestniczyli w ogólnopolskiej ekologicznej akcji zorganizowanej przez lokalne nadleśnictwa – u nas Nadleśnictwo Lubartów. Nasza młodzież wzorowo pracowała na obszarze lasu Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Najpierw odbył się spacer po szkółce leśnej w celu zapoznania z pracą leśnika oraz historią sadzonek różnych gatunków leśnych roślin. Po szczegółowym instruktażu ochotnicy przystąpili do sadzenia drzew, a pracownicy nadleśnictwa chętnie służyli pomocą. Później na terenie kwatery myśliwskiej „Starego Tartaku” odbył się piknik i wspólna biesiada przy ognisku. Zainteresowani mogli wziąć udział w różnych konkursach i przetestować swoją wiedzę przyrodniczą, w nagrodę otrzymując drobne upominki oraz sadzonki drzewek.

Pierwszego dnia akcji, w czwartek uczniowie z klasy 3m wykazali się niezwykłą dojrzałością ekologiczną, nie tylko zasadzając dużo dębów bezszypułkowych, ale również docierając do lasu rowerami. Pod opieką dwóch nauczycielek uczestnicy wycieczki jadąc jednośladami ochronili środowisko przed spalinami, przyczynili się do oszczędności paliwa, doskonalili technikę jazdy oraz znajomość przepisów ruchu drogowego. Natomiast drugiego dnia akcji, w piątek duża grupa uczniów z klasy 1g, 3g i 3s pojechała autokarem. Nagrodą dla wszystkich uczestników była bardzo dobra pogoda oraz satysfakcja z udziału w tak wspaniałym działaniu dla naszej małej ojczyzny i jednocześnie dla planety Ziemi.