Część 1 - Naukowa

Część 2 - Zabawowa

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z I LO i TZ nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie.

Dnia 16 listopada 2023 roku dwójka uczniów ZS nr 2 w Lubartowie: Maja Zdziobłowska z klasy 3B i Patryk Wasilewski z klasy 5Z uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że Patryk trzykrotnie był stypendystą PRM w ciągu 5 lat nauki w technikum informatycznym. Uczniowie z „Chopina” zostali wyróżnieni wśród 224 stypendystów w województwie. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez wojewodę lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Bartłomieja Bałabana i Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresę Misiuk. Uroczystość umilał akompaniament muzyczny w wykonaniu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Erasmus + to program Unii Europejskiej promujący edukację i szkolenia. ZS nr 2 w Lubartowie od lat bierze w nim dział wysyłając uczniów do wielu państw europejskich i przyjmując gości z zagranicy podczas wymian uczniowskich.

Dzisiaj uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego masowy mord na ludności żydowskiej, która odbyła się w Kopaninie.

W lasach w okolicy Kopaniny pod Lubartowem 81. lat temu Niemcy wymordowali 1500 Żydów, pacjentów szpitali lubelskiego getta. W uroczystościach wziął udział naczelny rabin Polski, który powiedział, że nie da się zapomnieć o barbarzyństwie, które miało miejsce w czasach Holokaustu.