OPOWIEŚCI WIGILIJNE to tytuł Powiatowego Konkursu Literackiego organizowanego od wielu lat przez PMDK w Lubartowie. To konkurs, który skłania do refleksji dotyczących  rodziny, wiary, poczucia wspólnoty i solidarności społecznej. Pobudza wyobraźnię, ale też wrażliwość na to, co przynosi życie.

Uczniowie szkoły z ul. Chopina, jak co roku, skorzystali z okazji, by pokazać swoją dojrzałość, umiejętność obserwacji świata i przede wszystkim kreatywność literacką, bo zapisanie myśli w niebanalnej formie to prawdziwe wyzwanie. Jak widać po liczbie nagród i wyróżnień,  udało im się ująć w słowa to, co czasem trudne, innym razem poruszające, ale zawsze ważne i wyjątkowe.

 Dnia 13.12.2023 r. na Politechnice Lubelskiej zostało zorganizowane spotkanie dotyczące podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu Politechniczna Sieć VIA CARPATIA  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Działanie 1 „Z Technikum na Politechniki”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lubartowskiego technikum informatycznego z ul. Chopina. Dzięki tej współpracy uczniowie lubartowskiej szkoły mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które są organizowane na uczelni, w tym dostęp do bazy laboratoryjnej uczelni, jak również udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Politechniki na terenie technikum informatycznego w Lubartowie.

Efektem tych działań jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcenie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym Politechniki Lubelskiej.

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego

Uczniowie szkoły:  Zuzanna Demucha z klasy 2 P, Hubert Nowakowski z klasy 3 P , Oliwier Latek i Kacper Sowa z klasy 4 P zajęli I miejsce w konkursie „Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego”.

Organizatorami konkursu byli EUROPE DIRECT Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw oraz Urząd Miasta Lublin. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Piotr Majchrzak Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego oraz zaznajomienie uczniów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji. Zakwalifikowane do konkursu drużyny musiały wystąpić w roli przyporządkowanych  im frakcji parlamentarnych. Nasza drużyna wcieliła się w deputowanych reprezentujących Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W ramach przygotowania do dnia św. Mikołaja uczniowie z kl. 1t: Jakub Karwowski, Łukasz Kucio i Paweł Kubera wybrali się 1 grudnia do Przedszkola Miejskiego Nr 1, pod opieką s. Dagmary Dudzińskiej, która pracuje tam jako katechetka.  Uczniowie należą do szkolnego radiowęzła i postanowili przeprowadzić wywiad z dziećmi na temat mikołajkowych prezentów i Świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedzi na pytania udzieliły dzieci z grupy „Biedronki” i  z grupy „Słoneczka”. Maluchy były bardzo przejęte i po chwilowej tremie wszystkie chciały zabrać głos. Wypowiedzi sześciolatków i pięciolatków były urocze, bo bardzo szczere i spontaniczne. Przeprowadzający wywiad postarali się o cukierki, które zostały rozdane dzieciom w nagrodę. Niezwykle sympatyczne były  wspólne występy dzieci i zaśpiewane piosenki o św. Mikołaju.  Przedszkolaków mogliśmy usłyszeć w naszej szkole 6 grudnia podczas audycji o św. Mikołaju.