Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z I LO i TZ nr 2 w ZS nr 2 w Lubartowie.

Dnia 16 listopada 2023 roku dwójka uczniów ZS nr 2 w Lubartowie: Maja Zdziobłowska z klasy 3B i Patryk Wasilewski z klasy 5Z uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Warto zaznaczyć, że Patryk trzykrotnie był stypendystą PRM w ciągu 5 lat nauki w technikum informatycznym. Uczniowie z „Chopina” zostali wyróżnieni wśród 224 stypendystów w województwie. Pamiątkowe dyplomy zostały wręczone przez wojewodę lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Bartłomieja Bałabana i Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresę Misiuk. Uroczystość umilał akompaniament muzyczny w wykonaniu uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie i uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Erasmus + to program Unii Europejskiej promujący edukację i szkolenia. ZS nr 2 w Lubartowie od lat bierze w nim dział wysyłając uczniów do wielu państw europejskich i przyjmując gości z zagranicy podczas wymian uczniowskich.

Dzisiaj uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego masowy mord na ludności żydowskiej, która odbyła się w Kopaninie.

W lasach w okolicy Kopaniny pod Lubartowem 81. lat temu Niemcy wymordowali 1500 Żydów, pacjentów szpitali lubelskiego getta. W uroczystościach wziął udział naczelny rabin Polski, który powiedział, że nie da się zapomnieć o barbarzyństwie, które miało miejsce w czasach Holokaustu. 

16 października obchodzony był Światowy Dzień Żywności, zapoczątkowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od 1979 roku. Celem akcji jest pogłębianie świadomości opinii publicznej dotyczącej globalnych problemów żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa. Natomiast 29 września to Międzynarodowy Dzień Świadomości Na Temat Strat i Marnowania Żywności. Został ustanowiony przez ONZ w 2019, a jego pierwsze obchody miały miejsce w 2020 roku. Według danych ONZ każdego roku na świecie marnowana jest aż 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności. Zmarnowana żywność powierzchniowo zajęłaby więcej miejsca niż obszar Chiny i Indii razem.  Większość śmieci żywnościowych, to wina konsumentów - to właśnie ta grupa odpowiada za 53% omawianego zjawiska. Nie bez winy są też przetwórcy (19%), producenci (11%), gastronomia (12%) oraz sklepy (5%). Marnotrawstwo jedzenia to marnowanie zasobów – ziemi, pracy, nawozów, paliwa, wody, prądu i jednocześnie napędzanie procesu zmian klimatycznych. Dlatego należy podnosić świadomość ludzi w tym kierunku. Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności ma zasadnicze znaczenie w świecie, w którym liczba ludzi dotkniętych głodem powoli rośnie od 2014 roku, a tony żywności jadalnej są marnowane każdego dnia.

Dlatego powinniśmy zajmować się tym problemem, rozmawiać o skutkach i uczyć jak nie marnować jedzenia (tym samym wody, energii i naszej planety) w życiu codziennym.

W tym celu w dniu 29 września uczniowie z klasy 3M Weronika, Gabrysia, Kacper i Hubert wraz z nauczycielem geografii Moniką Jarosz zorganizowali quiz z okazji „Międzynarodowego Dnia Świadomości Na temat Strat i Marnowania Żywności”. Przygotowania do konkursu zaczęły się kilka dni wcześniej i polegały na udekorowaniu wielu miejsc w szkole informacjami w formie plakatów na temat problemu związanego z marnowaniem żywności. Główną nagrodą w quizie był bon na niepytanie dla wszystkich uczniów zwycięskiej klasy. W konkursie wzięły udział wybrane klasy z rozszerzeniem biologicznym i geograficznym: 1M, 2M, 1B, 2B, 3B, 2S, 3S, 3G. Quiz wygrała klasa 3G uzyskując maksymalną ilość punktów (16/16) odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania w krótkim czasie 2 minut i 8 sekund. Każda z klas biorących udział świetnie się przy tym bawiła, ale przede wszystkim nauczyła. Akcja ta wpłynęła również na wzrost świadomości całej społeczności szkolnej niezależnie od udziału w quizie.

I Liceum Ogólnokształcące i Technikum zawodowe nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. K. P. K. Sanguszki w Lubartowie bierze udział w akcji Szkoły Pełne Talentów organizowanej przez sieć sklepów Lidl.

Szkoła wybrane Talenciaki wymienia na nagrody. Jest to szansa na doposażenie szkoły w ciekawe pomoce naukowe.

Każdy Talenciak to dodatkowy los w loterii dla szkoły z atrakcyjnymi nagrodami..

Jak otrzymać Talenciaka?
1. Zrób zakupy za min. 50zł w tym przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc.
2. Przy kasie odbierz kupon - TALENCIAKA.
3. Przekaż TALENCIAKA wybranej przez siebie szkole.

W jaki sposób przekazać zebrane punkty wybranej szkole?
Są trzy drogi:
1. Zeskanować kod QR, który znajduje się na Talenciaku.
2. Wejść w poniższy link i tam przepisać kod alfanumeryczny.
I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 W Lubartowie (lidl.pl)

Technikum Zawodowe nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 W Lubartowie (lidl.pl)
3. Przekazując Talenciaki fizycznie danej szkole do specjalnie przygotowanych pudełek - znajduje się w sekretariacie szkoły.

Za wszystkie Talenciaki serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja