Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, tegoroczne obchody przeniesione zostały do świata wirtualnego, dzięki czemu każdy z nas może wziąć w nich udział.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, wzbogaconej o komentarz, muzykę i fragmenty patriotycznych pieśni.


Nauczyciele historii Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie nauczanie zdalne. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły wszystkie klasy ZS nr 2 od 26 października do 8 listopada 2020 r. będą realizowały nauczanie w formie zdalnej. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.

 

Przypominamy, że do nauczania zdalnego wszyscy nauczyciele wykorzystują platformę Teams.

 

Anna Wójtowicz

Październik jest miesiącem walki z rakiem. W związku z tymZS nr 2 w Lubartowie po raz kolejny, przy współpracy z Fundacją DKMS w Warszawie zorganizował akcję pod tytułem: #KOMÓRKOMANIA, która polegała na pozyskaniu pełnoletnich, świadomych osób do bazy potencjalnych dawców komórek macierzystych.  

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie pandemii wprowadza się w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie od dnia 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe. Biorąc po uwagę zapisy w/w rozporządzenia decyzją dyrektora szkoły część klas ZS nr 2 od dnia 19 października 2020 r. będzie realizowało nauczanie w formie zdalnej.

Szanowni Nauczyciele, Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą     i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Za szukanie nowych rozwiązań w okresie edukacji zdalnej. Jestem pewna, że poradzicie sobie Państwo z tym wyzwaniem, jeśli wrócimy do zdalnego nauczania. Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie, te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.