Uczniowie klasy III S Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie w poniedziałek wzięli udział w wycieczce do Lublina.

Środowy dzień nie zachęcał do podróży, gdyż wiało, padało….

W tym tygodniu grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie wzięła udział w X Dniu Historyka organizowanym przez naszego partnera – Instytut Historii UMCS.

Ta joj! – tym zawołaniem, znanym z niejednej przedwojennej lwowskiej piosenki, można skwitować pobyt grupy naszej młodzieży we Lwowie.

W dniu 17 września 2018 roku klasa I F o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym miała możliwość uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.