W dniu 22 marca młodzież z klas I- IV (biologiczno-chemicznych) uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez dr Wojciecha Płaskę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Zajęcia odbyły się w formie laboratoryjnej, poprzedziła je krótka prelekcja w formie prezentacji multimedialnej. W ramach warsztatów uczniowie oglądali żywe bezkręgowce wodne i rośliny typowe dla rzek i małych zbiorników wodnych. Bezpośredni kontakty z żywymi okazami sprawił wszystkim uczestnikom niewątpliwą frajdę,  uczniowie mieli również możliwość samodzielnego oznaczenia taksonomicznego obserwowanych organizmów.

Doktor Płaska przedstawił ofertę edukacyjną Wydziału Biologii Środowiskowej UP w Lublinie dedykowaną uczniom zainteresowanym  kształceniem na kierunkach przyrodniczych.

 

20240322_093839.jpg20240322_100617.jpg20240322_120523.jpg