Uroczysta gala, podczas której dokonano certyfikacji najlepszych szkół z terenu województwa lubelskiego, odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zespół Szkół z ulicy Chopina po raz kolejny może szczycić się tym, że uhonorowano ją tym prestiżowym tytułem.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie była organizatorem kolejnej- trzeciej edycji Projektu Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji. Projekt skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą kreatywnych, innowacyjnych i twórczych absolwentów, do szkół wyróżniających się innowacyjną postawą w nauczaniu oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedsięwzięciu od początku patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty. Dotychczas w Konkursie uhonorowano 43 szkoły z Lubelszczyzny, w tym 19 szkół otrzymało certyfikat dwukrotnie. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów.

Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że jednostka edukacyjna dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność.