20 maja 2017r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 zdawali certyfikat z języka niemieckiego Goethe Zertifikat.

Certyfikat odpowiada drugiemu poziomowi kompetencji sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat jest uznawany przez pracodawców w wielu krajach. Zdawanie certyfikatu umożliwiła nam szkoła języka niemieckiego Dethloffdeutschschule mieszcząca się w Lublinie. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej, sprawdzającej umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, rozumienie tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemną jak również części ustnej składającej się z czterech punktów. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Do certyfikatu przygotowywała uczniów p. Joanna Mazurek.

ZS2