Technikum Zawodowe nr 2 z ul. Chopina, kształcące w zawodzie technik informatyk,  może po raz kolejny szczycić się tytułem „Złotej szkoły”. Najlepsze technikum w Lubartowie zajęło 7 miejsce w województwie lubelskim oraz 78 pozycję w Polsce w rankingu „Perspektywy 2018”.

- W Rankingu Perspektyw wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła – powiedział podczas uroczystej gali Rankingu prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. KRASP.

Jedną z takich właśnie szkół jest lubartowskie technikum informatyczne.

W tegorocznej edycji wypunktowano 300 najlepszych techników w kraju. Głównym kryterium rankingowym Ranking „Perspektywy” są wyniki matur, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak też dodatkowych. Do tego dochodzą wyniki uczniów z olimpiad oraz egzaminów zawodowych. Warto podkreślić, że tegoroczne wyniki maturzystów lubartowskiego Technikum były ponownie rewelacyjne. Absolwenci szkoły z ul. Chopina uzyskali znacznie wyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów niż średnie krajowe.

Również I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki nie spuszcza z tonu i w tegorocznym rankingu uplasowało się na 36 miejscu w województwie lubelskim. W rankingu wszystkich liceów z województwa lubelskiego szkoła z ul. Chopina od kilku lat zajmuje miejsce w czołowej czterdziestce.

 – Chciałabym przede wszystkim pogratulować osiągniętych wyników naszej młodzieży, zarówno uczniom technikum, jak tez licealistom oraz nauczycielom. Co roku stawka szkół staje się coraz bardziej wyrównana. Utrzymanie ubiegłorocznej pozycji w rankingu z roku na rok wymaga włożenia coraz większego wysiłku. Dlatego wyniki Rankingu „Perspektywy” 2018 szczególnie cieszą w tym roku całą społeczność ZS nr 2 w Lubartowie. – podsumowała Anna Wójtowicz, dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie.