Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci o. prof. Jacka Oniszczuka SJ.

Zginął 22 grudnia 2017 roku  podczas wyprawy w Apeninach, na skutek zejścia lawiny w masywie Gran Sasso we włoskiej Abruzji.

Jacek był absolwentem naszej szkoły, uczęszczał do klasy o profilu matematyczno – fizycznym. Liceum z bardzo dobrymi wynikami ukończył  w 1985 roku. Był dobrym, życzliwym i lubianym kolegą. Jego rodzice są emerytowanymi i cenionymi nauczycielami naszej szkoły. Pani Maria Oniszczuk uczyła historii, natomiast pan Mirosław Oniszczuk – matematyki.

Po maturze Jacek studiował najpierw przez trzy lata mechanikę precyzyjną na Politechnice Warszawskiej.  W sierpniu 1988 wstąpił do zakonu jezuitów. Następnie odbył nowicjat w Gdyni i w 1990 złożył śluby zakonne. Po nich odbył studia filozoficzne w Krakowie. W 1995 rozpoczął studia z zakresu teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W  kwietniu 1998 przyjął święcenia diakonatu w rzymskim kościele del Gesù z rąk kardynała Achille Silvestriniego, zaś w czerwcu 1999 święcenia prezbiteratu w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Następnie przygotowywał doktorat z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, który obronił w  kwietniu 2006. Był uczniem profesora Rolanda Mene, rozwijając jego retoryczną interpretację Biblii. Po obronie został skierowany na trzecią probację do Meksyku, która poprzedziła ostateczne śluby zakonne złożone w marcu 2009 roku. Po jej zakończeniu powrócił ponownie do Rzymu i kontynuował wykłady na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego z teologii Nowego Testamentu. Od września 2017 roku kierował Departamentem Teologii Biblijnej.

Był cenionym wykładowcą i dobrym człowiekiem. W okresie wakacyjnym udzielał rekolekcji ignacjańskich. Czynnie uprawiał sport: wędrówki i wspinaczki górskie, biegi, pływanie. Będąc w górach odpoczywał i nabierał nowych sił.

R.I.P.