Uczniowie I LO w Lubartowie wyruszyli w drogę: pięć dni, pięć miast, pięć instytucji kultury, pięć debat. A to wszystko dla ośmiu drużyn debatanckich z całej Polski. Każdego dnia pojawimy się w innej miejscowości, a gospodarzem będzie tutejsza instytucja kultury: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Oddział Instytutu Pileckiego w Augustowie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku.  Poznamy historię, którą ta instytucja opowiada, będziemy debatować na temat związany z tą opowieścią, a także  doskonalić swój warsztat debatanta i mówcy. Spotkamy się z  uczniami lokalnych szkół i pokażemy im, jakim świetnym narzędziem edukacyjnym jest debata oksfordzka.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Paweł Dejko

Krystian Rożko

Hubert Nowakowski

Kacper Sowa

Warszawa, 14 października 2022 r. 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,

bez mała 250 lat po powołaniu pierwszego organu państwa do spraw szkolnictwa − Komisji Edukacji Narodowej − trudno przecenić rolę nauczycieli w procesie edukacji, wychowania czy formowania osobowości kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Ustawy KEN z 1773 roku podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela.
Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów zwracamy się do młodzieży Zespołu Szkół nr 2 z informacją o możliwości zgłaszania swoich kandydatur na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Kandydat ubiegający się o mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów powinien zostać wybrany na podstawie wyborów na terenie swojego okręgu wyborczego, nasz to nr 6. Jest uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Gminy Miasta Lubartów. Osoba, która zgłasza chęć kandydowania do Młodzieżowej Rady Miasta jest mieszkańcem/mieszkanką Miasta Lubartów. Kandydatów można zgłaszać do dnia 18 października 2022 r. (wtorek). W tym czasie w pokoju nr 215 (gabinet pedagoga szkolnego) będzie urzędowała komisja wyborcza w godzinach od 10.00 do 16.00 w składzie: Julia Ozon - kl. IV H - przewodnicząca Komisji Julia Aniołek - kl. IV M Paweł Dejko - kl. IV P Oskar Cur - kl. III Z Mikołaj Dudzik - kl. IV T. Opiekunem z ramienia szkoły jest Pani Edyta Lewtak. Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na radnych. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów trwa 2 lata. Komisja Wyborcza okręgu nr 6.