W dniu 17.04.2023 r. uczniowie naszego technikum klas: 3T, 3Z, 4T oraz 4Z wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy IPT Fiber. Jest to firma, która komercjalizuje polską technologię światłowodową i stawia właśnie w Lubartowie jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczo-rozwojowych (CBR) w obszarze technologii światłowodowych.  Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda praca przy produkcji światłowodów, a także zapoznać się ze specyfiką pracy w IPT Fiber. Spotkanie zorganizowała mgr. inż. Anna Heck

W dniu 5 kwietnia uczniowie naszego technikum klas: 1T, 1Z oraz 2W mieli okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Politechnikę Lubelską w ramach projektu Via Carpatia "z technikum na politechnikę". Tematyka warsztatów dotyczyła technologii plazmowych oraz automatyki budynkowej - inteligenty dom. 

Opiekunami były: Joanna Skomorowska oraz Sylwia Gaweł. 

Uczniowie klasy 2 P z I LO w Lubartowie 4 kwietnia udali się do Przedszkola Miejskiego Nr 4 na przedświąteczne spotkanie z dziećmi. Licealiści spędzili tam czas z grupą „Sówki”. Dla przedszkolaków przygotowano różne zabawy i gry. Puszczano bańki mydlane, malowano kolorowanki świąteczne, tatuaże,  grano w zabawę ciepło-zimno. Była też nauka układu tanecznego. Było wesoło, miło, kolorowo… a przedszkolaki były zadowolone  z czasu spędzonego z licealistami.

Uczniowie klasy 2b realizujący naukę chemii w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w ostatnich dniach w warsztatach chemicznych zorganizowanych w Katedrze Chemii Analitycznej UMCS w Lublinie. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat techniki miareczkowania, twardości wody oraz jej oznaczania.

Następnie samodzielnie, pod kierunkiem pracowników Katedry, oznaczali twardość całkowitą wody metodą wersenianową. Analizie poddane były próbki wody przywiezione przez uczniów. I tak badano twardość wody kranowej z Lubartowa i Kocka, wody ze studni, wody przegotowanej i mineralnej. Każda próbka cechowała się inną twardością. Niektórzy uczniowie mogli doświadczalnie sprawdzić skuteczność zamontowanej w domu stacji uzdatniania wody. Inni natomiast dowiedzieli się, że wodę przed spożyciem muszą przegotować, aby obniżyć jej twardość. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie badali odczyn roztworów o zmiennym pH przy użyciu różnych wskaźników, w tym wskaźnika alkacymetrycznego.

Warsztaty miareczkowania wymagały od uczniów ogromnej cierpliwości i dokładności, ale były również lekcją wyrabiania umiejętności obserwacji i formułowania wniosków, tak właściwych dla nauk przyrodniczych. Czas spędzony w Instytucie Chemii na UMCS minął bardzo szybko. Kolejne warsztaty chemików z Chopina już niebawem.