Człowiek, woda, bagno i mokradło, czyli udział młodzieży z ZS 2 Lubartów  w Światowym Dniu Mokradeł na UMCS w Lublinie.

Drugiego lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. To szczególnie ważne święto dla ekologów, geografów, chemików, botaników a także młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie. Dzień ten celebrowały uczennice z klasy 3g wraz z nauczycielką geografii Moniką Jarosz, biorąc udział na Wydziale Nauk o Ziemi i Planowania Przestrzennego UMCS w warsztatach: „Tundra i tajga w północnej Skandynawii – skarby północnych terenów zabagnionych” oraz „Niezwykłe właściwości gleb terenów podmokłych – warsztaty laboratoryjne”. Na zajęciach rozmawiano na temat znaczenia bagien i torfowisk oraz następujących przemian klimatycznych na naszej planecie. Zrozumiały, że obszary mokradłowe mają nieocenione znaczenie w prawidłowym bilansie wodnym środowiska, zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy zachodzące zmiany klimatyczne, które dzieją się niemal na naszych oczach. Dziewczęta spędziły miło i pożytecznie czas na uniwersytecie, ale przede wszystkim wróciły wzbogacone o nowe informacje z zakresu ekologii, pedologii i geologii.

ZS2

Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie. 13.01.2023 r. porozumienie określające zakres wspólnych działań podpisali: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, prorektor ds. studenckich oraz mgr. Zbigniew Sajda  p. o. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie.

„Cieszę się bardzo na współpracę, którą – jestem przekonana – od dzisiaj będziemy z sukcesami realizować. Szkoła oferuje szerokie spectrum dające szanse na uzyskanie konkretnych zawodów. My będziemy zachęcać uczniów szkoły do tego, by zasilili szeregi studentów Wojskowej Akademii Technicznej” – mówiła dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT. Podkreśliła, że oferta  dydaktyczna WAT jest systematycznie rozszerzana i uatrakcyjniana. Aktualnie  obejmuje ponad 20 kierunków studiów w 90 ścieżkach kształcenia  prowadzonych na wszystkich poziomach i formach kształcenia. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. W uczelni działają organizacje studenckie i sekcje sportowe, a także koła naukowe, które umożliwiają studentom poszerzenie wiedzy w danych dziedzinach nauki. Akademia współpracuje z licznymi podmiotami sektora społeczno-gospodarczego. Wymiernym tego efektem są organizowane w WAT Targi Pracy, podczas których studenci mogą zapoznać się z ofertą przyszłych pracodawców. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki liczy ponad 900 uczniów. W ramach Zespołu Szkół funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Zawodowe nr 2.  W liceum patronatem zostaną objęte klasy , które realizują rozszerzenia z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych oraz technikum, gdzie rozszerzona jest matematyka i informatyka.

W obecnym roku szkolnym w ZS nr 2 w Lubartowie zostały zrealizowane dwa programy Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, których celem było szkolenie młodzieży w zakresie organizacji zawodów sportowych.

Pierwszy z nich, to "Młodzieżowy Organizator Sportu", w którym wzięło udział 16 uczniów, a opiekunami byli p. Beata Sajda i p. Zbigniew Sajda. Młodzież odbyła kilkadziesiąt godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych, na których poznawała zasady organizowania zawodów sportowych i przepisy wybranych gier i dyscyplin. Drugim programem, w którym udział wzięło 12 uczniów, był "Młodzieżowy Sędzia Sportowy", którego opiekunem był p. Marek Kitliński. Uczniowie zakończyli program tego szkolenia dwudniowym wyjazdem do Zamościa, podczas którego przeszli przez praktyczną część kursu oraz zdali egzamin teoretyczny. Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wynik pozytywny, tym samym zdobywając legitymacje MOS i MSS, potwierdzające ich wiedzę i umiejętności. Młodzi sędziowie otrzymali również pamiątkowe koszulki.

Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie mogli obejrzeć  bożonarodzeniowe przedstawienie pt. "Osiem narodzin".  Wprowadziło ono społeczność szkolną w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Widzowie mogli stać się świadkami cudu nowego życia, który dokonywał  się w historii ośmiu postaci, a wszystko dzięki otwarciu się na Miłość i przyjęciu Jezusa do swojego życia. Jasełka ubogacone też były przez piękny śpiew kolęd i pastorałek. Za wspaniały występ należą się słowa uznania i podziękowania dla naszych artystów! Oto oni: z kl. 2m: Martyna Lal, Magda Dzido, Emilia Piątek, Nadia Benet, Weronika Duda, Oliwier Rachoń, Hubert Pydyś, Kacper Góral, Gabriela Rzymańska; z kl. 2d:  Alessandra Capogna, Alicja Budzyńska, Maja Sadurska, Julia Cieniuch, Paulina Zdunek, Julia Gontarz, Emilia Zięba, Iga Stanisławska, Julia Kirylak; z kl. 2t: Leon Orłowski i Filip Józefaciuk; z kl. 1t: Patryk Cybul; z kl. 2h: Julia Hurko, Dawid
Caban, Aleksandra Makuch, Zuzanna Pożarowszczyk, Wiktoria Kobyłka, Julia Bronisz. Nad całością czuwały katechetki: p. Katarzyna Sobich i s. Dagmara Dudzińska. 

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują również do uczniów kl. 0 - 1 ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie za wykonanie kartek świątecznych pod kierunkiem p. Małgorzaty Guz. Stanowiły one piękną scenografię przedstawienia.

Nagranie i montaż filmu: Oliwier Król.

ZS2