W dniu 25.04.2024 r. drużyna naszej szkoły w składzie: Michał Topyła, Tomasz Topyła, Michał Zdunek (3T), Magdalena Sokół, Konrad Sieńczak (3P) wzięła udział w XXX Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, który odbył się w siedzibie PCK w Lubartowie.

Nasi uczniowie wykazali się olbrzymią wiedzą i doskonałymi umiejętnościami podczas inscenizowanych scenek - pokazując jak należy udzielać pierwszej pomocy. W Mistrzostwach zajęli II miejsce. Gratulujemy młodzieży, którą przygotował do zawodów nauczyciel EDB p. Marek Gaweł. Opiekunem uczniów podczas zawodów był ks. Leszek Sałaga.

19 kwietnia 2024 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody dla zwycięzców XII edycji Projektu "Szkoła Innowacji".

Celem projektu jest wyróżnienie szkół z województwa lubelskiego, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Tytuł "Lider Innowacji" przyznawany jest w sześciu kategoriach: "Szkoła – Lider Innowacji", "Innowacyjna Inicjatywa", "Dyrektor – Lider Innowacji", "Nauczyciel – Lider Innowacji", "Innowacyjna Biblioteka", "Uczeń – Lider Innowacji".

"Chopin" po raz dwunasty został wyróżniony prestiżowym certyfikatem "Szkoła Innowacji" oraz po raz drugi w kategorii "Innowacyjna Biblioteka". Nagrody dla szkoły z rąk kanclerz WSEI Pani Teresy Bogackiej oraz wicekurator Pani Barbary Grzesiak odebrały wicedyrektor Pani Katarzyna Sobich oraz nauczyciel bibliotekarz Pani Krystyna Miętek.

Zespół Szkół nr 2 uczestniczy w konkursie od pierwszej edycji (2013 r.). Ma na swoim koncie: nagrodę główną "Szkoła – Lider Innowacji" (2019), nagrodę "Innowacyjna Inicjatywa" (2013) dwa tytuły w kategorii "Uczeń – Lider Innowacji" (2018, 2019), Nauczyciel – Lider Innowacji (2016), oraz dwa tytuły "Innowacyjna Biblioteka" (2021, 2024).

Te zaszczytne tytuły przynoszą społeczności szkolnej dużą satysfakcję i motywują do dalszej pracy. Certyfikat "Szkoła Innowacji" jest dowodem na to, że nasza szkoła kształci młodzież na najwyższym poziomie. Kształtuje postawę przedsiębiorczości i społeczną odpowiedzialność oraz kreuje najlepsze wzorce w dziedzinie edukacji.

- Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wspólna praca uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcji oraz pracowników szkoły została dostrzeżona nie tylko w naszym środowisku lokalnym, ale również przez kapitułę konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Akademii WSEI, samorządu, kuratorium oświaty, mediów, przedsiębiorców i laureatów z poprzednich edycji.- podsumowała udział w gali p. dyr. K. Sobich.

W miniony piątek przyszłoroczni uczniowie pierwszych klas szkół ponadpodstawowych mogli „przymierzyć się” do oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego nr 2 (informatycznego) funkcjonujących w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

Młodzież i nauczyciele „Chopina” przygotowali dla gości wiele niespodzianek i atrakcji. Oprócz zaprezentowania atrakcyjnych rozszerzeń i wysłuchania z ust obecnych licealistów i uczniów „informatyka” charakterystyki poszczególnych klas w tegorocznej rekrutacji, uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogli poczuć atmosferę, jaka panuje na co dzień w murach ZS2. Ósmoklasiści zakosztowali atmosfery szkolnych korytarzy, gdzie wielokrotnie spotykali swoje starsze koleżanki i kolegów- absolwentów swoich obecnych szkół, poznali pracę szkolnego radiowęzła, dowiedzieli się wreszcie jakie na nich czekają zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wycieczki, dyskoteki, czy działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Tradycyjnie, od kilku lat w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi. W związku z tym uczniowie i uczennice z klas 3B, 3M, 3H i 3T pod opieką pani Moniki Jarosz przygotowali apel, który obejmował tematyczną prezentację, konkurs na plakat, quiz dla uczniów z klas pierwszych oraz analizę wyników ankiety dotyczącej poziomu świadomości ekologicznej, przeprowadzonej kilka tygodni wcześniej oraz występy solistów. Celem tego wydarzenia było zwiększenie wśród uczniów ZS2 wiedzy i orientacji w zakresie dbania o naszą planetę Ziemię. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.