A kto tu przyszedł, albo przyjechał…miał wyjątkową okazję doświadczyć, jak uczniowie ZS nr 2 w Lubartowie zaczarowali przestrzeń parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i zamienili ją w nadniemeńską krainę rodem z powieści Elizy Orzeszkowej. To właśnie Eliza Orzeszkowa, kobieta o „brzydkiej fryzurze, pod którą kłębiły się niebanalne myśli i układały się w piękne słowa”, i jej powieść „Nad Niemnem” były bohaterkami tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Wybrane fragmenty wspomnianej powieści, skoncentrowane wokół imienin Pani Emilii Korczyńskiej, rozbrzmiewały w sobotę, 9 września, w ogrodach Muzeum Zamoyskich.  Dziękujemy Zuzannie Guz, Martynie Lal, Kai Wróblewskiej, Lenie Rugale, Alicji Mierzwińskiej, Kacprowi Pankowskiem, Filipowi Józefaciukowi, Bartoszowi Liberze, Leonowi Orłowskiemu, Filipowi Łukasiewiczowi i Maksymilianowi Nowakowi za dzielenie się ze spacerującymi po uroczym parku w Kozłówce pięknem polskiej literatury. Byliście wspaniali.

Fot. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

4 września w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie powitaliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Starosta Lubartowski pan Tomasz Marzęda, który skierował wiele ciepłych słów do uczniów. Obecna była również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Wiesława Bronisz. Po długich wakacjach powitano nauczycieli i uczniów. Szczególne słowa skierowano do pierwszoklasistów, którym pogratulowano wyboru naszej szkoły. Po uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Życzymy wszystkim owocnej pracy, fascynujących doświadczeń, prawdziwych przyjaźni w nowym roku szkolnym. Maturzystom życzymy wytrwałości, niech ten rok szkolny zakończy się maturą zdaną na 100%.

Impresja "Scenki z codziennego życia szkoły"  I może coś więcej...

Uczniowie klasy IV N, którzy z końcem kwietnia zakończyli naukę w naszej szkole, podjęli decyzję o pomocy Wiktorii Wróbel. Jest to pięciomiesięczna dziewczynka, która cierpi na poważną chorobę genetyczną. Lek, który jest w stanie jej pomóc, nazywany jest najdroższym lekiem świata. Klasa zdecydowała się przekazać  pieniądze zgromadzone na klasowym koncie SKO w Banku Spółdzielczym fundacji Siepomaga, która zorganizowała zbiórkę. Kwota, którą przekazali uczniowie, to 790 złotych. Jesteśmy niezwykle dumni i jednocześnie gratulujemy uczniom tej decyzji. Pomimo stresu związanego z egzaminami i rekrutacją na studia, nasza młodzież nie zapomniała o drugim człowieku, który jest w potrzebie. Chcemy również dodać, że zdawalność matury w klasie IV N wyniosła 100%.

Dziękujemy wam za ten piękny gest i życzymy sukcesów.

W tym roku po raz kolejny absolwenci Zespołu Szkól nr 2 w Lubartowie mogą być zadowoleni z wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym. W całym Zespole Szkól nr 2 zdawalność na maturze wynosi 94%.

 

Szkoła może poszczycić się 100% zdawalnością w Technikum Zawodowym nr 2 oraz w dwóch klasach I Liceum Ogólnokształcącegoo profilu matematyczno-fizycznym.Jest wielu uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z matury pisemnej:

-24 osoby uzyskały 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym,

-15 osób 100% z matematyki.

-kilkoro uczniów osiągnęło również wynik 100% na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego i historii.

W tym roku uczniowie zdawali również  maturę ustną z języka polskiego i języka obcego, z którą uczniowie z „Chopina” również bardzo dobrze sobie poradzili:

-43 osoby uzyskały 100% z języka angielskiego,

-38 osób uzyskało 100% z języka polskiego.

 

Najwięcej wyników 100-procentowych uzyskali maturzyści:

  • Szymon Kowalik (TZ) -100% z języka angielskiego PP, matematyki PP, języka angielskiego PR, języka angielskiego ustnego.
  • Wojciech Szymoniuk (LO) - 100% z języka angielskiego PP, matematyki PP, języka polskiego ustnego, języka angielskiego ustnego.
  • Patrycja Sputo (TZ) - 100% z języka angielskiego PP, matematyki PP,  języka polskiego ustnego.
  • Anita Ziemska (LO) - 100% z języka angielskiego PP, matematyki PP.
  • Weronika Mitaszka (LO)- 100% z języka angielskiego PP, matematyki PP.
  • Adam Filipek (LO)- 100% z języka angielskiego PP, matematyki PP.
  • Jakub Budzyński (LO) -100% z języka angielskiego PP, matematyki PP.
  • Wiktoria Zyga (LO) - 100% z języka angielskiego PP, języka polskiego ustnego, języka angielskiego ustnego.

Uczniowie ci uzyskali również bardzo wysokie wyniki z pozostałych egzaminów.

- Technikum wyrównało ubiegłoroczny 100% wynik zdawalności, a my z niecierpliwością czekamy na wyniki egzaminów poprawkowych w LO i mamy nadzieję, że i tu ostateczne wyniki tegorocznych matur będą tak znakomite jak w roku ubiegłym (I LO – 99%)- zaznaczył p.o. Dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie pan Zbigniew Sajda.