Po raz kolejny dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły, zgodnie z wieloletnią tradycją, zaprosili uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum zawodowego na wspólną wycieczkę integracyjną do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Młodzież, która na co dzień jest zajęta szkolnymi obowiązkami, miała wspaniałą okazję, by poznać rówieśników oraz nowych przyjaciół ze swoich klas.

Przytulanie działa cuda! Czasami porównuje się je do witaminy, której potrzebuje każdy człowiek, innym razem do medytacji, dzięki której nabierasz sił. Wystarczy jedno objęcie i od razu świat wydaje się choć odrobinę piękniejszy.

W poniedziałek, tak jak w wielu szkołach w całej Polsce, również w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny. W imprezie wzięli udział uczniowie Gimnazjum Sportowego, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Zawodowego nr 2. Naszą szkołę swoją obecnością zaszczycił również Pan Fryderyk Puła, Starosta Lubartowski. - Życzę wam wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym - powiedział do młodzieży Pan Fryderyk Puła. Z naszej strony życzymy młodzieży natomiast wiele wytrwałości i jak najlepszych rezultatów codziennej pracy. 

Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie nie kryje zadowolenia z wyników uzyskanych przez tegorocznych absolwentów, pomimo słabych wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez maturzystów w całym kraju. Średnia zdawalność w kraju wyniosła w tym roku szkolnym tylko 78,5% (zdawalność przystępujących do egzaminu w liceach wyniosła 84,4 %, w technikach 67,9%).